Události a kurzy

Události a kurzy

Kurz Ájurvédské jógy pro začátečníky

Datum: 11.9. – 27.11.2019 (vždy ve středu)

Čas: 17.45-19.15 hod

Místo: Spirit Space, Náměstí Kinských 3, Praha 5

Cena: 2500 Kč

Kapacita: 12 lidí

Rezervace: https://spiritspacestudio.isportsystem.cz/nebo juicemebabyprague@gmail.com

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu Ájurjógy je seznámit účastníky s praktikováním jógy v souladu s ájurvédou. Toto původní spojení, které bylo postupem času odděleno, nabízí komplexní porozumění lidskému životu v celé jeho hloubce. Cílem praxe Ájurjógy je přivést tělo i mysl do rovnováhy, aby mohly být vykonány záměry lidského života. Ájurjóga není novým stylem jógy, ale znovu spojení praxe jógy s vědomostí (gján) o principech a fungování člověka, mysli, těla, života.

Co je Ájurjóga:

Ájurjóga je darem zakladatele Ájurvédské Univerzity Praha (AUP), kterým je pan Ájurvédačárja Dr. Govind Rajpoot, Ph.D.Tvoří systém, který postupně vede každého cvičence od základních až k pokročilým cvičením a technikám. Jógová praxe tak probíhá v souladu se vznikem lidského těla na všech jeho úrovních a to od hrubohmotného těla až k jemnohmotným principům života. Postupně tak dochází ke znovu nastavení rovnováhy v subtilních částech těla a jeho soustavách (nádi), které jsou infrastrukturou pro tok životní energie (prány). Jejich průchodnost a rovnováha je základním předpokladem pro zdraví člověka, které se odráží na kvalitě sedmi tkání nesoucích život (sapta dhátu).

Co je obsahem Ájurjógy:

– Přípravná cvičení před ásanami pro znovuobnovení rovnováhy a funkce v místech ohybů těla (samghát) – váta mukta ásany

– Cvičení jógových ásan, které jsou seřazeny do na sebe navazujících cyklů, podle výše uvedených principů

– Základy dynamických cvičení (vjájájam)

– Základní techniky pránájámy (řízení životní energie, nejen pomocí dechu)

– Základy filosofie jógy a ájurvédy

– Techniky pro zklidnění mysli

Při praktikování jógy v souladu s ájurvédou není místo pro dogmatický ani ortodoxní přístup. Cvičení probíhá v klidném tempu s koncentrací na tělo, dech a mysl. Hlavním cílem je, aby ji mohl praktikovat kdokoliv, kdo má zájem a v takové intenzitě, která odpovídá jeho aktuálním možnostem. Důraz je vždy kladen na individuální přístup. Více informací je možno získat na workshopu Úvod do ájurjógy.

Jak kurz probíhá:

Kurz proběhne ve 12 setkáních o délce 90 min. Během setkání budou vysvětleny a procvičeny základy ájurjógy tak, aby jej mohli zájemci praktikovat i doma. Kurz není určen jako léčba nemocí a chorob. Váš zdravotní stav prosím konzultujte s lékařem a lektorem kurzu.

Lektor:

Lektorem kurzu je Petr Cieluch, který je žákem pana Dr. Govinda Rajpoota, Ph.D. a lektorem naÁjurvédské Univerzitě Praha (AUP). Více informací o Petrovi na www.petrcieluch.cz