Přístup k učení

Ájurjóga

Ájurjóga je praktikování jógy v souladu s ájurvédou. Toto původní spojení, které bylo postupem času odděleno, nabízí komplexní porozumění lidskému životu v celé jeho hloubce. Cílem praxe Ájurjógy je přivést tělo i mysl zpět do rovnováhy, aby mohly být kvalitně vykonávány záměry lidského života. Ájurjóga není novým stylem jógy, ale znovu spojení praxe jógy s vědomostí (gján) o principech a fungování člověka, mysli, těla a života.

Ájurjóga je darem zakladatele Ájurvédské Univerzity Praha (AUP) pana Ájurvédačárji Dr. Govinda Rajpoota, Ph.D. Tvoří systém, který postupně vede každého cvičence od základních až k pokročilým cvičením a technikám. Jógová praxe tak probíhá v souladu se vznikem lidského těla na všech jeho úrovních a to od hrubohmotného těla až k jemnohmotným principům života. Postupně tak dochází k celkové detoxikaci a znovu nastavení rovnováhy v subtilních částech těla a jeho soustavách (nádí), které jsou infrastrukturou pro tok životní energie (prány). Jejich průchodnost a rovnováha je základním předpokladem pro zdraví člověka, které se odráží na kvalitě sedmi tkání nesoucích život (sapta dhátu).

Při praktikování jógy v souladu s ájurvédou není místo pro dogmatický ani ortodoxní přístup. Cvičení probíhá v klidném tempu s koncentrací na tělo, dech a mysl. Hlavním cílem je, aby ji mohl praktikovat kdokoliv, kdo má zájem a v takové intenzitě, která odpovídá jeho aktuálním možnostem. Důraz je vždy kladen na individuální přístup. Více informací je možno získat na ukázkové hodině viz Úvod do ájurjógy.

Základy ájurjógy je možno získat na kurzu – Kurz ájurvédské jógy pro začátečníky

Aštánga jóga

Vycházím od učitelů „staré školy“ Aštánga jógy, kde je hlavním cílem svobodný dech a uvolnění v ásanách. Tehdy, když nevzniká zbytečné napětí a dech může volně proudit tělem, začíná proces uzdravování na všech úrovních. Proto přístup ke každému žákovi musí být individuální. Bez ortodoxních pravidel, která by omezovala jedinečnost člověka.

Každý ze „starých učitelů“ Aštánga jógy ji učí trochu jinak. Jedná se však pouze o vnější detaily, které tolik dráždí naši západní hlavu. Hlavní principy jsou ale vždy stejné, dech, uvolnění, bandhy, soustředění, respektování limitů těla, dlouhodobá udržitelnost. To je starý přístup k Aštánga józe. A to je i způsob, kterým učím. Ortodoxní pravidla musí zůstat za dveřmi.

Proto když jsem nedávno dostal otázku, jak učíš Aštangu? Jako Jaro Pávek? Nancy Gilgoff? Manju Jois? David Williams? David Swenson? Odpověď byla jednoduchá: Někdy jako Jaro, někdy jako Nancy, někdy jako Manju a někdy jako David, záleží, co vyžaduje situace, ve které se žák nachází.

Aštánga jóga je ve své fyzické části relativně náročné cvičení. Žák by se měl postupně propracovat téměř k denní pravidelnosti. To vyžaduje individuální přístup. Proto ji učím původní formou Mysore lekcí. Zde se každý učí cvičit sám, podle svých možnosti, svého dechu, svého tempa, svého cíle. Každý, koho tato cesta zajímá, je vřele vítán. Stačí přijít.

Soukromá hodina

Vhodná pro každého kdo chce z jakéhokoliv důvodu (zdraví, soukromí, času...) cvičit sám a mít 100% pozornost.