Mysore lekce – Jak to chodí?

Mysore lekce – Jak to chodí?

Individuální lekce ve skupině? Cože?

Ano i takto by se dala popsat hodina Aštánga jógy, která nese přívlastek Mysore. Mysore hodiny probíhají většinou v ranních hodinách, tak aby člověk stihl nejen protáhnout tělo, ale hlavně připravit roztěkanou mysl před tím, než začne plnit své ostatní životní povinnosti.

V čem je rozdíl?

Největším rozdílem mezi klasickou vedenou hodinou, kde učitel předcvičuje nebo slovně navádí do jógových pozic (ásan) je, že se člověk postupně učí cvičit sám. Důležitější než slovo „sám“ je tady slovo „postupně“. To znamená, že není potřeba mít žádné předchozí zkušenosti s cvičením, nebo si cokoliv pamatovat. Toto bývá často největší zádrhel a obava, proč mají lidé z Mysore hodiny strach. Bojí se, že to nebudou umět. Většinou však zatím není co. Stačí tak jen přijít a mít chuť.

Jak tedy hodina probíhá?

Lektor na hodině vybírá vhodné ásany, jejich počet, variace a intenzitu, podle toho jaký má cvičící cíl, věk, aktuální stav těla, kolik má času apod. Dá se tedy říci, že se jedná o jakousi formu individuální hodiny ve skupině, kde se mění kontakt s učitelem dle potřeby. Začátečník má více pozornosti, zatímco pokročilejší cvičí již naučenou sestavu. Lektor se tedy každému věnuje podle aktuálních potřeb. Tím, že lektor cvičící zná, ví kdy je potřeba, aby u člověk byl. Je tak běžné, že se v jedné místnosti potkávají různé úrovně pokročilosti. Každý však cvičí podle sebe a srovnávání nemá žádný smysl. Naopak lidé si po hodině rádi předávají zkušenosti a vznikají tak kolikrát nová a dlouhá přátelství.

Ale pro mě je Aštánga příliš náročná

I přesto, že se vychází z daných sekvencí Aštánga jógy, nejsou u nás v Shale tyto sekvence brány jako dogma, ale spíše jako průvodce a ukázka všech možností toho, co se dá zacvičit. Pozice jsou přidávány často velmi individuálně, tak aby plnily cíl a respektovaly záměr daného člověka. To klade i mnohem větší nároky na lektora, než je tomu u běžných lekcí. Větší nároky jsou však kladeny i na cvičícího, který musí mít chuť vzít velkou část odpovědnosti do vlastních rukou.

A co když budete mít zavřeno?

Obrovskou výhodou Mysore lekcí je, že se člověk postupně naučí cvičit úplně sám a má možnost hledat svou cestu k józe, která je vždy velmi individuální. Zároveň se stává nezávislým na okolí, protože danou sestavu si může zacvičit doma, na dovolené, nebo kdykoliv kdy není učitel v dosahu. Stává se tak první a důležitý krok na cestě jógy, cestě ke svobodě.

Kdy a kde?

Kdy: Pondělí, Středa, Pátek

Čas: 7.00 hod

Kde: Yoga Shala Karlín, Křižíkova 16, Praha 8

Rezervace: https://yogakarlin.isportsystem.cz/

Všichni jste srdečně zváni!

P.S.: Nejtěžší je udělat první krok!