Jak fungují stupně Aštánga jógy

Jak fungují stupně Aštánga jógy

Skutečná Aštánga jóga

Každý adept jógy se dříve nebo později setká se systémem Aštánga jógy. Aštánga jóga je osmistupňová jógová stezka, kterou sepsal velký jogín a mudrc Patandžali. Jedná se o postupný systém, ve kterém je adept veden k samádhi (splynutím s věčným). A tady je potřeba se začít zamýšlet nad tím, co je cílem praxe jógy konkrétního člověka (více v článku Cesta není cíl a jóga nejsou ásany). Pokud je cílem člověka protáhnout svaly, uvolnit páteř, posílit tělo pomocí ásan, zklidnit astma, nebo vyřešit nespavost, není vhodným kandidátem pro systém Aštánga jógy v podání Patandžaliho. To rozhodně neznamená, že pro něj není vhodné využívat vybrané části této cesty.

Aštánga jóga v dnešním pojetí

Tady začíná velká příležitost ke zmatku, který je v dnešní době způsoben hlavně různými moderními styly a sestavami jógových ásan. Jedním z nich je i přístup nazývaný právě Aštánga jóga. Ta se však v dnešním pojetí omezila výhradně na praxi jógových ásan a pránájámu. Někteří učitelé mluví o tom, že je potřeba se pravidelně věnovat prvním čtyřem krokům Aštánga jógy (jama, nijama, ásana, pránájáma) a ostatní se dostaví automaticky (pratjahára, dhárana, dhjána, samádhi). I první čtyři se však dnes reálně omezily na pouhé dva (ásana a pranájáma). Prezentace benefitů však zůstává v původním znění. Lidé potom věří, že neustálým opakováním a praktikováním ásan (jako zvolenou sádhanou) dosáhnou veškerých pokroků na duchovní cestě. V tomto přístupu je však několik velkých ,,ale“.

Vhodné předpoklady pro praxi ásan

Pro dosažení jakéhokoliv cíle je potřeba neustále konat v jeho prospěch. Praxe jógových ásan zabere možná 2 hodiny z celého dne. Pokud je prováděna správně, dokáže velmi intenzivně ovlivnit aktuální stav mysli, ale k tomu jsou nutné minimálně dva předpoklady. Musí být prováděna správnou technikou a hlavně musí být prováděna ve správném nastavení mysli. A správné nastavení mysli pro jakékoliv konání vytváří dva předchozí kroky Aštánga jógy. 1. Jama (ne-ubližování, ne-kradení, ne-lhaní, ne-plýtvání energií na smyslové požitky, ne-hromadění / ne-obsazování více než je potřeba k životu). 2. Nijama (čistota, spokojenost, neustálé konání směrem k cíli, sebe-studium a studium textů, nepovažování „Já“ za konatele). Cvičení ásán vhodnou technikou může dříve nebo později tyto vlastnosti v životě přivodit, ale také nemusí. Navíc proč čekat a neimplementovat je do života a praxe jógy rovnou?

Většina lidí se často dostane k józe díky nějakému problému nebo nespokojenosti v jejich životě. Většina těchto problémů pochází ze stavu mysli, vnímání sebe a světa. Tyto problémy jsou ve většině případů způsobeny absencí některých z jam a nijam (jinými slovy nevhodným chováním a konáním). V takovém nastavení mysli, kde převažují hodnoty jako soutěživost, touha po dokonalosti, pochyby, neúcta, ne-respekt, ne-sebedůvěra, přehnané sebevědomí, blafování, předstírání, manipulování, kradení, přivlastňování si toho co nikomu nepatří apod., začnou praktikovat ásany. I pokud praktikují ásany sebelepší technikou, bude jejich účinek ve vztahu ke změně mysli velmi nízký, nebo bude trvat velmi dlouho. V jiném případě bude omezen pouze na praxi ásan a tato pravidla budou platná jen na podložce. Jóga však začíná mimo podložku, podložka je pouze jedním z mnoha možných nástrojů pro kalibraci těla a mysli. Proto by mělo být místo a prostředí pro praxi ásan doslova napěchováno těmito vlastnostmi a spojovat lidi, kteří mají zájem se v tomto aspektu rozvíjet. Možnosti chování a pohledu na svět by proto měly být představeny praktikantovi ásan co nejdříve, aby se mohlo co nejdříve dostavit i ovoce toho, proč se dělají. I z tohoto důvodu by během učení Aštánga jógy, což dnes znamená především intenzivní praxe ásan, nemělo chybět představení, zapojení a praktikování těchto pravidel i mimo podložku. Tím vznikne možnost, že se z řízené gymnastiky jednoho dne stane jóga, která nebude trvat dvě hodiny, ale bude se postupně rozšiřovat do celého dne a do celého života.

Jak daleko chceš, tak daleko jdi

Každý z osmi stupňů Aštánga jógy vytváří vhodné prostředí pro ten další. První krok Jama zbaví člověka mimo jiné dilemat, která probíhají 24 hodin denně a souvisí s jeho okolím. Už zde je člověk blíže ke splynutí s okolím. To vytvoří vhodné prostředí pro druhý krok nijama, ve kterém se člověk může lépe soustředit na své konstantní konání směrem k cíli a zbytečně si nepřivlastňovat výsledky praxe, které mu nepatří. Oba předchozí kroky vytvářejí vhodné prostředí pro praxi ásan, protože odstraní většinu bloků mysli, které praxi ásan omezují v podobě nefunkčního těla. Jakmile se tělo zprůchodní a je schopno pohodlně a správně sedět nastává vhodné prostředí pro čtvrtý stupeň Pránájámu. Praxí čtyř předchozích stupňů již proběhla dost zásadní změna v mysli i v těle a hlavně přesun od vnímání hrubých a hmotných částí směrem k těm subtilním, jemným. V tu chvílí jsou vytvořeny vhodnější podmínky pokročit k ostatním krokům jógy, kterými pratjahára, dhárana, dhjána, samádhi. Ale o tom zase někdy příště.